ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ ยกระดับการท่องเที่ยว เปิดตัว แอปฯ “ฮักอีสาน Hug Esarn” ดึงนักท่องเที่ยวลง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่ประกาศ  31-08-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

          

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ยกระดับการท่องเที่ยว เปิดตัว แอปฯ “ฮักอีสาน Hug Esarn” ดึงนักท่องเที่ยวลง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” พัฒนา แอปพลิเคชั่น “ฮักอีสาน (Hug Esarn)” รวมข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจร เปิดตัวยิ่งใหญ่ในงาน “ไทยเที่ยวไทยแฟร์ ครั้งที่ 48” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  หวังดึงดูดนักท่องเที่ยวลง 20 จังหวัดภาคอีสาน ใช้การท่องเที่ยวพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้ร่วมเปิดบูธเสริมการท่องเที่ยวภาคอีสานและเปิดตัว แอปพลิเคชั่น “ฮักอีสาน (Hug Esarn)”  ในงาน “ไทยเที่ยวไทยแฟร์ ครั้งที่ 48” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -  2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานดังกล่าวเกิดจากการที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้จัดทำ “โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพัฒนาแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก ทั้งยังช่วยยกระดับรายได้และอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนด้วยการการพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวและพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ

 

  ประกอบกับแนวโน้มการท่องเที่ยวในปัจจุบันที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมการท่องเที่ยวตามแคมเปญ “ท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยในภาคอีสานมีจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรองถึง 18 จังหวัดจากทั้งหมด 20 จังหวัด  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ขานรับนโยบายดังกล่าวด้วยการจัดแคมเปญ “Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง            

รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค  จึงได้จัดทำโครงการ “ยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร” เพื่อรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 20 จังหวัดขึ้น  โดยได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมการท่องเที่ยวบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ “ฮักอีสาน (Hug Esarn)”  ซึ่งในแอปพลิเคชั่นจะรวบรวมแหล่งข้อมูลท่องเที่ยวแบบครบวงจร  ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดดเด่น ทั้งในรูปแบบภาพนิ่ง วีดีโอ  โมเดลแหล่งท่องเที่ยวสามมิติ (3D) โดยอาศัยการอ่านข้อมูลผ่าน AR การ์ด จำนวน 109 แหล่งท่องเที่ยว ใน 20 จังหวัดทั่วภาคอีสาน  นอกจากนั้นยังมีการจัดทำโปสเตอร์และหนังสือแนะนำแหล่งท่องเที่ยวอีกด้วย รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นการยกระดับเศรษฐกิจของภูมิภาคในอนาคตอย่างยั่งยืนได้ 

  

“ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีต้นทุนในการท่องเที่ยวที่สามารถต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้อย่างหลากหลาย  ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  อัตลักษณ์  ภูมิปัญญา  วิถีชีวิต  ภาษา  การแต่งกาย  อาหาร  ศิลปวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า  เป็นต้น  สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนำไปสู่การกระจายรายได้ในชุมชนเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ภายใต้ต้นทุนของท้องถิ่นที่มีอยู่แล้วอย่างยั่งยืน  ดังนั้น การจะส่งเสริมการท่องเที่ยวในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนารูปแบบการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการท่องเที่ยวที่ทันสมัยควบคู่กันไปด้วยเพื่อตอบสนองพฤติกรรมการใช้สื่อและความต้องการของนักท่องเที่ยวในปัจจุบันให้ได้มากที่สุด”  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กล่าว

รองศาสตรจารย์จิระพันธ์ กล่าวต่อว่า  โครงการยกระดับการท่องเที่ยวครบวงจร เป็นการใช้องค์ความรู้และบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรหลายศาสตร์ในมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างนวัตกรรมในการยกระดับและรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ซึ่งนอกจากจะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้ว  โครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเฉพาะการให้ข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอำนวยความสะดวก เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้นซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทั้งระดับภูมิภาคและประเทศตามมา

 สำหรับมหาวิทยาลัยได้มาร่วมเปิดบูธและเปิดตัว แอปพลิเคชั่น “ฮักอีสาน (Hug Esarn)” ในงาน “ไทยเที่ยวไทยแฟร์ ครั้งที่ 48” ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -  2 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาเยี่ยมชมภายในบูธซึ่งได้รวบรวมข้อมูลและภาพแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามในภาคอีสานไว้ครบทั้ง 20 จังหวัด รวมทั้งสามารถมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงภายในบูธ

สำหรับการโหลดแอปพลิเคชั่น “ฮักอีสาน (Hug Esarn)” นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปดาวน์โหลดในโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้ทั้งระบบ  Android  และ iOS  โดยค้นหาคำว่า Hug Esarn แล้วดาวน์โหลดเข้ามาใช้งานได้ทันที

ธีรนันท์  ขันตี  / ข่าว

086-7935662
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  41  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาคณบดี จากตัวแทนคณาจารย์ในคณะ   
  ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้อำนวยกสนสถาบัน และผู้อำนวยการสำนัก จากตัวแทนบุคลากรในสถาบันและสำนัก   
  เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑ 
  ชมรมดาราศาสตร์ร่วมกับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ เชิญชม ดาวศุกร์ส่องสว่างที่สุดในรอบปี 
  สรุปรายงานจัดซื่้้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2561 
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง
      คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษาให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประเมินมาตรฐานการผลิตตามสภาพจริง

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง ประกาศผลการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย จากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์
     สืบสานประเพณี พิธียกเสาเอก ตั้งศาลปู่ตาพญาหมื่นตื้อหลังใหม่ สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวม.กาฬสินธุ์

     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑
     เชิญชมการแสดงละครนอก เรื่อง สังข์ทอง ตอนท้าวสามนต์ให้ลูกเขยหาปลา ๕ ต.ค. ๖๑

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU