ค้นหาข่าว :
 
  โครงการละครเวทีประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 เรื่อง อั้วเคียม รัก ผิดหวัง ชัง ตาย
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  10-04-2560   ผู้ประกาศ  วีรพล คำสุวรรณ

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.นายพัฒนา  พึ่งพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ให้เกีรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการละครเวทีประเพณีภาษาไทย ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ดำเนินการจัดงานโดย สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารช่อตะแบกโดยมี นายวัชรวร  วงศ์กัณหา อาจารย์ประจำสาขาวิชา เป็นผู้กล่าวรายงาน

การจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นในการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยด้วยกระบวนการละครเวที ซึ่งละครเป็นรูปแบบการแสดงประเภทหนึ่งที่เป็นประโยชน์หลากหลายต่อผู้ชม ทั้งในด้านความบันเทิง และด้านการสร้างประสบการณ์ชีวิต  ในการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการสอนแบบละครก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ การพัฒนาตนเองหลายด้าน ทั้งการอ่าน วรรณกรรม การตีบทความ ดนตรี การร้องเพลง การทำงานเป็นทีม การสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี อันจะเป็นการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพ

สำหรับท่านที่สนใจเข้ารับชมระยะนี้ยังทำการแสดงอยู่ ดังรายละเอียดรอบการแสดงที่แจ้งไว้นี้

รอบการแสดง

วันอาทิตย์ ที่ 9 เมษายน 2560

รอบปฐมฤกษ์ เวลา 14.00 น.

รองสอง เวลา 18.00 น.

 

วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560

รอบแรก เวลา 14.00 น.

รองสอง เวลา 18.00 น.

 

วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560

รอบแรก เวลา 14.00 น.

รองสอง เวลา 18.00 น.
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  22  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา   
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี 
  คณะครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้นศ.เพื่อการทำงาน และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU