ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์(MOU)แลกเปลี่ยนนักศึกษากับม.กุ้ยหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  25-09-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

    

      รองศาสตราจารย์จิระพันธ์  ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนจากสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้เดินทางไป มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  เพื่อเยี่ยมและร่วมลงนามข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง  ตลอดจนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง ระหว่างวันที่ 18 – 22 กันยายน พ.ศ. 2560

      ด้วยความร่วมมือทางวิชาการที่ทั้งสองสถาบันได้มีไว้ให้แก่กัน โดยมหาวิทยาลัยกุ้ยหยางได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านภาษาจีนแก่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ด้วยดีตลอดมา อีกทั้งปัจจุบันชาวจีนได้ให้ความสนใจภาษาและวัฒนธรรมไทยอย่างในวงกว้าง  ที่ตั้งของทั้งสองสถาบันยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่น่าสนใจให้ศึกษาค้นคว้า  ทั้งสองสถาบันได้เล็งเห็นความจำเป็นของกระแสการเปลี่ยนแปลงและแนวทางในการพัฒนาวิชาการร่วมกันในประเด็นดังกล่าวจึงได้ทำข้อตกลงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง  ตลอดจนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้นแก่นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง     โดยกิจกรรมแรกจะจัดขึ้นภายในปีการศึกษา 2560 นี้          

          2017年9月18日至22日,泰国加拉信大学贾瑞庞l淮山副教授及其他代表教师访问中国贵阳学院并洽谈交换生协议签订事宜。 泰国加拉信大学和中国贵阳学院长期以来在学术上有着密切的交流与合作,在此基础上又洽谈了新的协议。合同内容覆盖以下两个项目:一、两校交换学生项目;二、贵阳学院学生于加拉信大学的语言和文化短期班项目。合同签订后,第一个项目将于2017学年执行。

       Assoc. Prof. Jirapun Huaisan together wtith delegation from Kalasin University, the Kingdom of Thailand, visited Guiyang University, PRC, for the officially visiting and signing the agreement on student s ’exchange during September 18 – 22, 2017.

       Regarding the tighten cooperation between Kalasin  University , the Kingdom of Thailand, and Guiyang University, PRC, and  also the changing trend of academic cooperation, this led to the new agreements signing between two universities including the agreement on the students ‘exchange between Kalasin University and Guiyang University and the agreement on language and culture short course for students from Guiyang University. The first activity after the agreement signing will be launched in the academic year 2017.

 

วินัย ชุ่มอภัย : ข่่าว

วีรพล คำสุวรรณ : ภาพปก
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  61  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์    
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต    
  ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”   
  สภาคณาจารย์ฯม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ 5 สถาบันจัดประชุมวิชาการ ปอมท. “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560

      อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
     อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

     โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU