ค้นหาข่าว :
 
  คลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมงาน“Thai Tech EXPO 2017”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  27-09-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

        ในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” รวมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 700 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพผลงานฝีมือคนไทยรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ณ ไบเทค บางนา  ในการจัดงานครั้งนี้คลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น

      การบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ โดยบันทึกดังกล่าวจะช่วยให้มีการนำเทคโนโลยีทีเหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

นิทรรศการผลงานของคลีนิคเทคโนโลยีเรื่อง การเพิ่มเฉดสีไหมย้อมสีธรรมชาติโดยใช้มอร์แดนท์ ผลงานของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานจากคูปองวิทยาศาสตร์ปี 2560 ซึ่งนำเสนอผลงานส่วนหนึ่งของผ้าแพรวาในรูปนิทรรศการและการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ

การรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในปีนี้หมู่บ้านแม่ข่ายฯที่ดำเนินงานโดยคลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับโล่จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล และหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาหนองช้าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา สราวิช

ภาพ/ข่าว : กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  27  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  
  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ 
  นศ.ม.กาฬสินธุ์สร้างความอลังการในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “ กับการแสดง คณะหมอลำคณะวาทยกาฬสินธุ์ 
  นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนักประดิษฐ์ ระดับประเทศ 
     พบกับนิทรรศการวิชาการ และการแสดงความสามารถจากคณะต่างๆ เป็นระจำทุกวัน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์
     

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา
     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU