ค้นหาข่าว :
 
  คลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยีร่วมงาน“Thai Tech EXPO 2017”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  27-09-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

        ในระหว่างวันที่ 20-24 กันยายนที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงาน “Thai Tech EXPO 2017” รวมผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกว่า 700 ผลงาน เพื่อแสดงศักยภาพผลงานฝีมือคนไทยรองรับการพัฒนาประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0 พร้อมจัดนิทรรศการและกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ณ ไบเทค บางนา  ในการจัดงานครั้งนี้คลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับเชิญให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น

      การบันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยรองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้เข้าร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ โดยบันทึกดังกล่าวจะช่วยให้มีการนำเทคโนโลยีทีเหมาะสมไปถ่ายทอดให้กับหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อไป

นิทรรศการผลงานของคลีนิคเทคโนโลยีเรื่อง การเพิ่มเฉดสีไหมย้อมสีธรรมชาติโดยใช้มอร์แดนท์ ผลงานของอาจารย์กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนการพัฒนาผลงานจากคูปองวิทยาศาสตร์ปี 2560 ซึ่งนำเสนอผลงานส่วนหนึ่งของผ้าแพรวาในรูปนิทรรศการและการให้คำปรึกษาแก่ผู้สนใจ

การรับโล่หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีผลการดำเนินงานที่โดดเด่น ในปีนี้หมู่บ้านแม่ข่ายฯที่ดำเนินงานโดยคลีนิคถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ได้รับโล่จำนวน 2 หมู่บ้านได้แก่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามลำปาวโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กีรวิชญ์  เพชรจุล และหมู่บ้านหม่อนไหมแพรวาหนองช้าง โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจิตรา สราวิช

ภาพ/ข่าว : กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  27  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
   อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์    
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต    
  ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”   
  สภาคณาจารย์ฯม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับ 5 สถาบันจัดประชุมวิชาการ ปอมท. “กระทรวงอุดมศึกษาแก้ปัญหาการศึกษาได้จริงหรือ” 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมปฏิบัติการออกพื้นที่เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์สินค้าระดับจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560
     การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา V-NET ปีการศึกษา 2560

      อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์
     อธิการบดีม.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรี ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต
     ม.กาฬสินธุ์ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต “คนกาฬสินธุ์ไม่เอาคนโกง“ พร้อมคว้ารางวัลชนะเลิศขบวนรณรงค์ต่อต้านการทุจริต

     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”
     ม.กาฬสินธุ์ อบรมบริหารจัดการขยะชุมชนภายใต้โครงการ “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม”

     โครงการอบรม “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับการปฏิบัติงานอย่างไรไม่ต้องรับโทษ“
       Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU