ค้นหาข่าว :
 
  สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท มข.สร้างสรรค์ศิลปะที่นาดอน
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  13-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

                ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุและแรงบันดาลจากพื้นที่    กิจกรรมดังกล่าวมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย  , จิตรกรรมฝาผนังวัดอุดมประชาราษฎร์ อำเภอเมืองและภูค่าว อำเภอสหัสขันธ์  นอกจากนั้นยังมีการ work shop งานศิลปะที่บ้านนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ  ศีลสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “พื้นที่นาดอนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมาก เนื่องจากอยู่ในทำเลที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์และเชื่อมโยงไปยังแอ่งวัฒนธรรมสกลนครได้ไม่ยาก ดังนั้นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้บ้านนาดอนเป็นแหล่งพำนักของศิลปิน นักวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศให้มาสร้างสรรค์ผลงาน นำเสนอเนื้อหาของท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป” 

ภาพ : วราวุฒิ ทิวะสิงห์
เรื่อง : กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  21  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา   
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน   
  ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี 
  คณะครุศาสตร์ เตรียมความพร้อมให้นศ.เพื่อการทำงาน และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)
     ขอแสดงความอาลัยและเสียใจอย่างยิ่งต่อการจากไปของ ศ.นพ.ดร.เรือน สมณะ(ราชบัณฑิต)

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมให้ความรู้ QA FOR Fun ให้นศ.หวังกระตุ้น ส่งเสริมให้ มีส่วนร่วมในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษา

     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุกับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เข้าพบอธิการบดี ก่อนมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี
     ม.กาฬสินธุ์ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ชี้หนทาง ประกอบการตัดสินใจ สู้อนาคตที่ดี  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU