ค้นหาข่าว :
 
  สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ให้การต้อนรับ นักศึกษาปริญญาโท มข.สร้างสรรค์ศิลปะที่นาดอน
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  13-11-2560   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

                ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่าน สาขาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมกับคณะนักศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมรวมทั้งการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะโดยใช้วัสดุและแรงบันดาลจากพื้นที่    กิจกรรมดังกล่าวมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์ในพื้นที่หมู่บ้านท่องเที่ยงทางวัฒนธรรมบ้านหนองช้าง อำเภอสามชัย  , จิตรกรรมฝาผนังวัดอุดมประชาราษฎร์ อำเภอเมืองและภูค่าว อำเภอสหัสขันธ์  นอกจากนั้นยังมีการ work shop งานศิลปะที่บ้านนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์พื้นที่นามน

                ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คเณศ  ศีลสัตย์ อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า  “พื้นที่นาดอนมีความเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมมาก เนื่องจากอยู่ในทำเลที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของจังหวัดกาฬสินธุ์และเชื่อมโยงไปยังแอ่งวัฒนธรรมสกลนครได้ไม่ยาก ดังนั้นความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้บ้านนาดอนเป็นแหล่งพำนักของศิลปิน นักวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศให้มาสร้างสรรค์ผลงาน นำเสนอเนื้อหาของท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไป” 

ภาพ : วราวุฒิ ทิวะสิงห์
เรื่อง : กิตติ์ธนัตถ์  ญาณพิสิษฐ์ 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  21  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน    
  ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร Nanning College for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัม Dragons Move ในการหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การผลิตและการเรียนการสอนของอาเซียน
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร Nanning College for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัม Dragons Move ในการหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การผลิตและการเรียนการสอนของอาเซียน

     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU