ค้นหาข่าว :
 
   คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สุดยิ่งใหญ่จัด “มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์ 2561”
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  18-01-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ จัด “มหกรรมตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์ 2561” เพื่อเปิดพื้นที่สำหรับครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมและแข่งขันทักษะทางวิชาการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม 2561 ณ เฮือนนาดอนออนซอนวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่นามน

          เมื่อวันที่ 13-15 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกันจัด “โครงการตุ้มโฮมวิชาการบูรณาการไทย-วิทย์” เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ให้ครู  นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม และแข่งขันทักษะทางวิชาการมากกว่า 10 รายการ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ประกวดนวัตกรรมการสอน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกทุ่งหมอลำ การประชันกลอนสด การแข่งขันกลอนกระดาษ ประกวดขับทำนองเสนาะ ประกวดขับร้องสรภัญญะ ประกวดวาดภาพระบายสี ประกวดวงดนตรีสากล แข่งขันจรวดขวดน้ำ  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็นหลายระดับ ทั้งระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดงาน  โดยประธานในพิธีได้มอบนโยบายการดำเนินงานว่า “การที่คณะครุศาสตร์ โดย สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ดำเนินกิจกรรมในลักษณะส่งเสริมงานวิชาการ สอดคล้องกับนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในการมุ่งที่จะให้บริการวิชาการ ความรู้ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย ตลอดจนคุณภาพของการจัดการศึกษาที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน”

          การจัดงานครั้งนี้เป็นการบูรณาการโครงการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกันของสองสาขาวิชา โดยมีขึ้น 3 วัน ในรูปแบบงานคาวบอยพื้นบ้าน ทั้งนี้ตลอดทั้ง 3 วัน มีครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมมากกว่า 1,000 คน โดยวันที่ 13 มกราคม ซึ่งเป็นวันเด็กแห่งชาติ มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้จาก 6 สาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ประกอบไปด้วย สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่ว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาปฐมวัย ซุ้มเกมมหาสนุกแจกของขวัญของรางวัล แปลงสาธิตเกษตรอินทรีย์
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  61  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU