ค้นหาข่าว :
 
  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ค่ายใหญ่เพื่ออนาคตของชาติ ความร่วมมือของ ๔ โรงเรียน และความร่วมมือจาก ๓ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมค่ายวิชาการทางดาราศาสตร์ พร้อมรับการสนับสนุนจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และวิทยากรทั้งทางฟิสิกส์และวิทยากรทางดาราศาสตร์จากทีมโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) เพื่ออบรมให้นักเรียนที่เข้าร่วม มากกว่านั้นยังมีกิจกรรมย่อยเพื่อคณะครู อาจารย์ และวิทยากร ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นก้าวแรกสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” mini PLC (Mini Professional Learning Community)

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน และโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร รวมจำนวนกว่า ๓๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประยุกต์ใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมหลักคือ ภาคเช้าเป็นกิจกรรมเข้าฐานเพื่อให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ภาคค่ำเป็นการเข้าฐานเพื่อสัมผัสกับการดูดาวจริงพร้อมกับกล้องโทรทรรศน์(กล้องดูดาว)รวม ๘ ตัว การใช้แผนที่ดูดาว และการรับชมละครตำนานของดวงดาว

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรและสนับสนุนกล้องดูดาว และความอนุเคราะห์จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำหรับสื่อการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ มากกว่านั้นยังได้มีกิจกรรมย่อยเพื่อคณะครู อาจารย์ และวิทยากร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นก้าวแรกสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” mini PLC (Mini Professional Learning Community)

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  27  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา 
  คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  
  นศ.ม.กาฬสินธุ์สร้างความอลังการในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 18 “ กับการแสดง คณะหมอลำคณะวาทยกาฬสินธุ์ 
  นศ.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนักประดิษฐ์ ระดับประเทศ 
  นศ. คณะสาธารณสุขฯคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาการด้านนวัตกรรม สร้างชื่อเสียงนำความภาคภูมิใจมาสู่คณะสาธารณสุขฯ และมหาวิทยาลัย 
     พบกับนิทรรศการวิชาการ และการแสดงความสามารถจากคณะต่างๆ เป็นระจำทุกวัน ในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา ฉลอง 224 ปี เมืองกาฬสินธุ์
     

     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     ประกาศเจตจำนงสุจริต ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

     แผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
     ฉบับได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2560 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560

     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา
     “Land Craft : The First Machine Age“ นิทรรศการผลงานนักศึกษา

     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย
     คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเสริมทักษะความเป็นครู จิตวิทยา และการจัดทำแผนการเรียนรู้และวิจัย  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU