ค้นหาข่าว :
 
  สาชาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปม.กาฬสินธุ์ จัดอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  12-02-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          ค่ายใหญ่เพื่ออนาคตของชาติ ความร่วมมือของ ๔ โรงเรียน และความร่วมมือจาก ๓ มหาวิทยาลัย เข้าร่วมค่ายวิชาการทางดาราศาสตร์ พร้อมรับการสนับสนุนจาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และวิทยากรทั้งทางฟิสิกส์และวิทยากรทางดาราศาสตร์จากทีมโอลิมปิกวิชาการ ( สอวน.) เพื่ออบรมให้นักเรียนที่เข้าร่วม มากกว่านั้นยังมีกิจกรรมย่อยเพื่อคณะครู อาจารย์ และวิทยากร ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นก้าวแรกสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” mini PLC (Mini Professional Learning Community)

           สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ ได้จัดโครงการอบรมดาราศาสตร์เชิงปฏิบัติการและบูรณาการค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์สอนน้องดูดาว ครั้งที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ มกราคม ๒๕๖๑ มีกลุ่มเป้าหมายทั้งครูและนักเรียนจำนวน ๔ โรงเรียน เข้าร่วม ได้แก่ โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร โรงเรียนหนองสูงสามัคคีวิทยา โรงเรียนนวมินทราชูทิศอีสาน และโรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร รวมจำนวนกว่า ๓๓๐ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมบรรยากาศการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ในโรงเรียน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านดาราศาสตร์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการประยุกต์ใช้กิจกรรมในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน โดยมีกิจกรรมหลักคือ ภาคเช้าเป็นกิจกรรมเข้าฐานเพื่อให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ ภาคค่ำเป็นการเข้าฐานเพื่อสัมผัสกับการดูดาวจริงพร้อมกับกล้องโทรทรรศน์(กล้องดูดาว)รวม ๘ ตัว การใช้แผนที่ดูดาว และการรับชมละครตำนานของดวงดาว

          ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นวิทยากรและสนับสนุนกล้องดูดาว และความอนุเคราะห์จาก องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำหรับสื่อการเรียนการสอนทางด้านดาราศาสตร์ มากกว่านั้นยังได้มีกิจกรรมย่อยเพื่อคณะครู อาจารย์ และวิทยากร ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ เพื่อเป็นก้าวแรกสู่ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้” mini PLC (Mini Professional Learning Community)

ข่าว : วินัย ชุ่มอภัย 

 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  27  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561   
  คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market   
  งานพัฒนานักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาและบุคลากรพัฒนานักศึกษา   
  คณะครุศาสตร์ม.กาฬสินธุ์ บริการวิชาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้กับโรงเรียนขั้นพื้นฐาน จ.กาฬสินธุ์ 
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ พัฒนาวิชาชีพครูโดยกระบวนการพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring 
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561
     ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

     งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
     งานพัฒนานักศึกษาม.กาฬสินธุ์ จัดโครงการกีฬาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

     คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market
     คณะผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ ร่วมเปิดโครงการตลาดสีเขียว Kalasin green Market

     ีีรับรอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2561
     ีีรับรอบสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

     ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้
     ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลาการทางการศึกษา ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. .... เป็นรายมาตรา ตามแบบรับฟังความคิดเห็นนี้  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU