ค้นหาข่าว :
 
  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จับมือสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและ Thai PBS สร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Voluntees Creative Space)” ในจ.กาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  02-04-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม 2561 ที่สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(Thai PBS)ได้ร่วมกันจัด“โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Voluntees Creative Space)” รุ่นที่ ๑ “เพื่อเวิร์คช็อป การออกแบบกระบวนการยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยั่งยืน (The Kalasin’s Creative)”ขึ้น

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กาฬสินธุ์โมเดลกับการอำนวยความยุติธรรม” โดย นางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ภายในงานแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อช่วยสะท้อนปัญหาและออกแบบกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการเวิร์คช็อปนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมวิทยากรมาจากสำนักเครือขายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยหวังให้เกิดเครือข่ายนักสร้างสรรค์สื่อในการไปทำงานในพื้นที่ของตนเองต่อไป สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากนโยบายแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ๒๐๑๙”โดยได้รับความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  46  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน    
  ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑
     คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU