ค้นหาข่าว :
 
  นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จับมือสำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมและ Thai PBS สร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Voluntees Creative Space)” ในจ.กาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  02-04-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

          เมื่อวันที่ ๒๘-๓๑ มีนาคม 2561 ที่สวนดอนธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส(Thai PBS)ได้ร่วมกันจัด“โครงการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม (Voluntees Creative Space)” รุ่นที่ ๑ “เพื่อเวิร์คช็อป การออกแบบกระบวนการยุติธรรม จังหวัดกาฬสินธุ์ให้ยั่งยืน (The Kalasin’s Creative)”ขึ้น

          โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ดร.สุขชัย เจริญไวยเจตน์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “กาฬสินธุ์โมเดลกับการอำนวยความยุติธรรม” โดย นางวราภรณ์ เปล่งแสง ยุติธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งนี้ภายในงานแบ่งออกเป็นสองส่วน โดยในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นการระดมความคิดเห็นของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อช่วยสะท้อนปัญหาและออกแบบกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากนั้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จะเป็นการเวิร์คช็อปนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม โดยมีทีมวิทยากรมาจากสำนักเครือขายสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส โดยหวังให้เกิดเครือข่ายนักสร้างสรรค์สื่อในการไปทำงานในพื้นที่ของตนเองต่อไป สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นมาจากนโยบายแก้ปัญหาความยากจนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ขับเคลื่อนภายใต้โครงการ “คนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง หรือ กาฬสินธุ์ แฮปปี้เนส โมเดล ๒๐๑๙”โดยได้รับความร่วมมือ ๓ ฝ่าย ประกอบด้วย สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  46  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์   
  ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561   
  นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
  ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 
  อ.อัดชา เหมันต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0 
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุน “คนกาฬสินธุ์ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ณ วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาสินธุ์

     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561
     ผู้บริหารม.กาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า “ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์” ประจำปี 2561 ครั้งที่ 4/2561

     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     นักวิจัยโครงการ เก็บข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
     ม.กาฬสินธุ์สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2561

     อ.อัดชา เหมันต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0
     อ.อัดชา เหมันต์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับประเทศ ในงาน Thailand Innovation Hubs 4.0  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU