ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  26-07-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

  

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรม ประเพณี 

          บ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดโพธิ์ชัย เหล่าสวนขิง ซึ่งร่วมกับชุมชนรอบๆมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม เจริญภาวนา ตั้งจิตอธิษฐานทำความดีด้วยการ ลด ละ เลิก อบายมุขทั้งปวง รณรงค์ให้ประชาชนงดเหล้าครบพรรษา

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันทิ์  ขจรปัญญาไพศาล รองอธิการบดี  กล่าวว่า ประเพณีเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่มี มาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาล โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ให้พระภิกษุในศาสนาได้ถือเป็นหลักปฏิบัติอธิษฐานอยู่ประจำวัดหรือเสนาสนะ โดยไม่จาริกไปค้างแรมในสถานที่อื่นๆ ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ในฤดูฝนนับจากวันเข้าพรรษา เริ่มตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และสำหรับพุทธศาสนิกชน ในช่วงเข้าพรรษานี้ ขอเชิญทุกท่าน ทำบุญกุศล ถวายเป็นพุทธบูชา รักษาศีล ฟังธรรมเข้าร่วมโครงการงดดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา และงดให้ครบพรรษา 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  78  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU