ค้นหาข่าว :
 
  ผู้ว่าราชการ ชมผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  06-08-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ ตลาดโรงสี จ.กาฬสินธุ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าชมบูธแสดงผลงานนักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “ดีโน่ศิลป์ถิ่นอาร์ต” จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ซึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มีดำริและสั่งการทาง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ ให้สนับสนุนต่อยอดผลงานนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อเผยแพร่และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อการประชาสัมพันธ์จังหวัดและส่งเสริมการท่องเที่ยว ตัวอย่างผลงานที่ผู้ว่าฯ มีดำริและสั่งการ อาทิเช่น โครงการนิพนธ์นักศึกษา การออกแบบหนังสือป๊อพอัพประกอบตำนานเมืองฟ้าแดดสูงยาง, โครงการนิพนธ์นักศึกษา การออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนไดโนโรด, โครงการนิพนธ์นักศึกษา การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววัดวังคำ เป็นต้น นอกจาก ภายในงาน “ดีโน่ศิลป์ถิ่นอาร์ต” ยังจัดแสดงหุ่นไดโนเสาร์เรืองแสงจากไม้ไผ่ ที่คณาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม ร่วมทำ และหุ่นไดโนเสาร์ฟางข้าวญี่ปุ่น ที่นักศึกษาสาขาวิชาฯ ร่วมทำกับช่างฝีมือชาวญี่ปุ่น กลุ่ม “Wara Art” ทำแล้วเสร็จก่อนหน้านี้ จัดแสดงอยู่ภายในงานอีกด้วย ถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักศึกษาของสาขาวิชาที่ผลิตผลงานเพื่อพัฒนาสังคม สามารถใช้ได้จริง เป็นที่ยอมรับและสนใจของหน่วยงานภาครัฐของ เป็นสาขาที่เป็นความต้องการของจังหวัดในการพัฒนาด้านต่างๆ โดยเฉพาะยิ่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน


  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”   
  ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  
  คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน 
  สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ 
  คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน 
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑
     ประกาศมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีคัดเลือกบุคลากรฯ ปี ๒๕๖๑

     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์
     บริษัท เอส.พี ฟาร์ม กาฬสินธุ์ จำกัด เปิดรับสมัครทุนการศึกษาแบบให้เปล่า สำหรับนักศึกษา ม.กาฬสินธุ์

     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
     ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU