ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” (เข้าชม : 37)   
 .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร  (เข้าชม : 27)   
 นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10” (เข้าชม : 99)   
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน (เข้าชม : 172) 
 ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” (เข้าชม : 97) 
 หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตจากประเทศบราซิล (เข้าชม : 146) 
 ม.กาฬสินธุ์ ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย สาขากาฬสินธุ์ จัด อาชาบำบัดออทิสติก กระตุ้น ฟื้นฟู พัฒนาการพัฒนาการบุคคลออทิสติก  (เข้าชม : 77) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ร่วมกับ งานวิศวกรรมโรงงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ ในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาวิชาการ และการแสดงนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน (เข้าชม : 59) 
 ม.กาฬสินธุ์ ยกระดับการท่องเที่ยว เปิดตัว แอปฯ “ฮักอีสาน Hug Esarn” ดึงนักท่องเที่ยวลง 20 จังหวัดภาคอีสาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างยั่งยืน (เข้าชม : 169) 
  ดร.จิรัฐติ ธรรมศิริ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ได้รับการคัดเลือกรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาขาสัตวศาสตร์ กลุ่มปรับปรุงพันธุ์และสรีรวิทยา ประจำปี 2561 ในการประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 (เข้าชม : 148) 
 กระทรวงวิทย์ฯ จัดมหกรรมวิทย์สร้างอาชีพยกระดับภูมิภาค จังหวัดกาฬสินธุ์ (เข้าชม : 182) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปร่วมกับงานวิศวกรรมโรงงานไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ ในเครือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการพร้อมชมการจัดแสดงนิทรรศการทางด้านเทคโนโลยีพลังงาน (เข้าชม : 215) 
 คณาจารย์สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ในนาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” (เข้าชม : 178) 
 ม.กาฬสินธุ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561  (เข้าชม : 184) 
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป บริการวิชาการ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” (เข้าชม : 283) 
 ม.กาฬสินธุ์ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙  (เข้าชม : 193) 
 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมนิทรรศการการศึกษาอาเซียน – จีน ครั้งที่ ๑๑ ร่วมจัดการสัมมนาวิชาการ ความร่วมมือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน (เข้าชม : 186) 
 สาขาวิชานิติศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ น้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระบิดาแห่งกฎหมายไทย จัดโครงการวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ (เข้าชม : 199) 
 คณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น การหล่อเทียน (เข้าชม : 187) 
 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดงานประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2561(IE NETWORK 2018)  (เข้าชม : 167) 
มีข้อมูลทั้งหมด  604  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU