ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  09-07-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 

          เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ความยากจน ความเลื่อมล้ำของไทย ปี ๒๕๕๙ พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดอันดับ ๔ จาก ๑๐ อันดับของจังหวัดที่มีความยากเรื้อรัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีภาระกิจบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และรากหญ้า จึงร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ มาตรฐานสินค้าไทยเพื่อการแข่งขัน วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัฒกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน โดยโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีวัตุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัฒกรรมผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุณไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”   
  .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร    
  นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน 
  ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561” 
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
     ม.กาฬสินธุ์ ร่วมลงนาม MOU กับเครือข่ายสิ่งแวดล้อม 5 จังหวัด “ทำดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร
     .กาฬสินธุ์ ร่วมลงนามความร่วมมือพัฒนาสมุนไพรให้สามารถนำมาใช้อย่างมีคุณภาพ สร้างมูลค่าและเพิ่มรายได้ ในงานมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมวิชาการการพัฒนาสมุนไพร

     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”
     นักศึกษามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “บุญกิริยาวัตถุ 10”

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์จับมือวิสาหกิจชุมชนตั้งเป้าขึ้นทะเบียน GI สิ่งทอพื้นบ้าน

     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”
     ม.กาฬสินธุ์ จัดงาน“วันคล้ายสถาปนามหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ครบรอบ 3 ปี 9 กันยายน 2561”  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU