ค้นหาข่าว :
 
  ม.กาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ใน 10 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
  หมวด  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม   วันที่ประกาศ  09-07-2561   ผู้ประกาศ  วินัย ชุ่มอภัย

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้า เครื่องแต่งกาย และผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ 

          เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จากการวิเคราะห์ สถานการณ์ความยากจน ความเลื่อมล้ำของไทย ปี ๒๕๕๙ พบว่า จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นจังหวัดอันดับ ๔ จาก ๑๐ อันดับของจังหวัดที่มีความยากเรื้อรัง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ในฐานะสถาบันการศึกษาในพื้นที่ซึ่งมีภาระกิจบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และรากหญ้า จึงร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศสตร์และเทคโนโลยี ในฐานะองค์กรให้บริการตรวจสอบและรับรองสินค้าและบริการด้วยระบบ มาตรฐานสินค้าไทยเพื่อการแข่งขัน วิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์และนวัฒกรรม และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตและบริการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย และวิสาหกิจชุมชน โดยโครงการยกระดับ OTOP ใน ๑๐ จังหวัดที่ยากจนที่สุดในประเทศไทย ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งมีวัตุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ OTOP ประเภทผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารด้วย วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัฒกรรมผลักดันและสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒกรรมไปพัฒนากระบวนการผลิต และยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์สมุณไพรที่ไม่ใช่อาหาร 
มีข้อมูลรูปภาพทั้งหมด  24  ข้อมูล  
  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวนักศึกษา กิจกรรม
  นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑   
  ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน    
  ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“   
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์   
  คณะครุศาสตร์ ม.กาฬสินธุ์ สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี ๒๕๖๑   
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร Nanning College for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัม Dragons Move ในการหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การผลิตและการเรียนการสอนของอาเซียน
      มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ยินดีต้อนรับ คณะผู้บริหาร Nanning College for Vocational Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน และบริษัม Dragons Move ในการหารือความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การผลิตและการเรียนการสอนของอาเซียน

     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑
     นักศึกษา ม.กาฬสินธุ์ ร่วมน้อมวันทาบูชาครู ในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     ผลการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ สามารถรักษามารตฐานต้นแบบระดับเงิน
     ชมรม TO BE NUMBER ONE มอน้ำดำ คว้ารางวัลชนะเลิศ พร้อมยกระดับสู่การเป็นต้นแบบระดับเงิน

     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“
     ทีมมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดั 1 การประกวดนวัตกรรมหมวด“บริหาร“

     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยกระกับ ยกระดับ OTOP ผลิตภัณฑ์ผ้าเครื่อแต่งกาย ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU