ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา  ค้นหาข่าว :
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 15)   
ราคากลางครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ คณะเทคโนโลยีสังคม จำนวน 13 เครื่อง (อ่าน 57)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่งภูมิทัศน์ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (อ่าน 53)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ วัสดุตกแต่ง ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 19 รายการ (อ่าน 40)   
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้อ การถมดิน ปรับตกแต่งพื้นที่ ประเภท วัสดุก่อสร้าง จำนวน 27 รายการ (อ่าน 39)   
ราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  (อ่าน 80) 
ราคากลางจ้างทำเครื่องหมายนักศึกษา (อ่าน 99) 
ราคากลางวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมร้านสวัสดิการยูช้อปเป็นหน่วยงานบ่มเพาะวิสาหกิจ (อ่าน 71) 
ราคากลางจ้างเหมาพิมพ์หนังสือร้อยภาพเล่าเรื่องเมืองกาฬสินธุ์ จำนวน 1 งาน (อ่าน 146) 
ราคากลางจ้างเหมาทำเตาเผาพร้อมแบบควบแน่นควันเพื่อลดเวลาการทำถ่านจากชีวมวล (อ่าน 116) 
ราคากลางจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน (อ่าน 127) 
ราคากลางจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาด เอ4 ความหนา 80 แกรม จำนวน 2,520 รีม (อ่าน 111) 
การเปิดเผยราคากลางงานจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560  (อ่าน 126) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อวัสดุโครงการศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านพืชสู่ชุมชน  (อ่าน 111) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อลูกสุกรหย่านม (อ่าน 108) 
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อโคพันธุ์เนื้อ (อ่าน 95) 
ประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 (อ่าน 116) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดจ้างทำเอกสารประกอบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2560 (อ่าน 121) 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจ้างเหมาตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 1 งาน (อ่าน 88) 
ประกวดราคาเช่าบริการสื่อสารข้อมูลและเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 2 ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  (อ่าน 161) 
มีข้อมูลทั้งหมด  216  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>
     ม.กาฬสินธุ์(MOU)การต่อต้านการทุจริตร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัยในอีสาน
     ม.กาฬสินธุ์(MOU)การต่อต้านการทุจริตร่วมกับ 15 มหาวิทยาลัยในอีสาน

     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
     คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ม.กาฬสินธุ์ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

     ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรหอพัก ประจำปี ๒๕๖๐
     ร่วมตักบาตร ถวายภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป  Home | รูปภาพกิจกรรม | เว็บราชภัฏเดิม | เว็บราชมงคลอีสานฯ เดิม     มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้สนใจสมัครเรียน / นักศึกษาปัจจุบัน / ศิษย์เก่า / บุคลากร
(อ.นามน)13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230
โทรศัพท์ : 043-602-055 โทรสาร : 043-602-044
(อ.เมือง)62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811128 08-64584360 โทรสาร 043-813070
  Copyright © 2016 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์. All Rights Reserved.   Powered by : ictKSU